Preimpressió

i gestió editorial

Preimpressió 
i gestió editorial

El nostre compromís amb la qualitat i l’excel·lència ens impulsa a desenvolupar tots els passos essencials del procés editorial i de preimpressió, adaptant-nos tant al material imprès com a l’àmbit digital. Amb nosaltres, el teu projecte editorial està en mans expertes amb les que garantim un resultat impecable i a l’alçada de les teves expectatives.

Edició, tractament de continguts i maquetació

Redacció

Revisió científica i/o técnica

Traducció a diferents idiomes

Correcció d’estil i revisió ortotipogràfica

Maquetació

Codificació i maquetació amb plataformes digitals

Confecció d’índexs

Tractament de material gràfic (il·lustració i fotografia)

Digitalització

Tractament i producció de llibre electrònic a diferents formats

Conversió i digitalització de fons editorial

Altres serveis

Creativitat i disseny

T’ajudem a conceptualitzar les teves idees i a visualitzar-les en propostes creatives.

Més informació

Impressió

T’acompanyem en la fase d’impressió (offset o digital), assessorant i oferint aquella més adient segons la tirada, l’objectiu i el suport de cada material.

Més informació

Altres serveis

Creativitat i disseny

T’ajudem a conceptualitzar les teves idees i a visualitzar-les en propostes creatives.

Més informació

Impressió

T’acompanyem en la fase d’impressió (offset o digital), assessorant i oferint aquella més adient segons la tirada, l’objectiu i el suport de cada material.

Més informació